วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนามและในต่างประเทศ และเป็นผู้ให้บริการพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า ในประเทศเวียดนามที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล