วิสัยทัศน์และพันธกิจ

PMTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรและธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเป็นคลังเก็บสินค้าในประเทศเวียดนาม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศเวียดนามและในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างกลุ่มธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

Baconco เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรคุณภาพสูงและได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศเวียดนามและในต่างประเทศ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและส่งมอบผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อเป็น Employer of Choice ในอุตสาหกรรมนี้